Regresjonsterapi

Regresjonsterapi er et transformerende hjelpemiddel som kan løse opp hindringer og utfordringer i ditt nåværende liv. 

Regresjonsterapien tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i både underbevisstheten og kroppen. Opplevelsene kan stamme fra barndommen, fra fødselsprosessen, eller også fra tiden før fødselen. Disse minnene kan virke forstyrrende på vår mentale, følelsesmessige og psykiske velvære.

I en regresjon hjelper terapeuten klienten til å få tilgang til minner som ligger lagret i underbevisstheten. Terapeuten fører klienten inn en behagelig og avslappende tilstand, slik at man på denne måten kan arbeide med disse minnene.

Regresjon kan også hjelpe deg til å forstå sammenhengen mellom nåværende hendelser og gammel informasjon, som er lagret i det underbevisste.

For å få best mulig utbytte av regresjonsterapi, er det lurt å velge ett eller to temaer, som du vil jobbe med under terapien. Det kan være en side av deg selv som du velger å jobbe med, eller uløste konflikter eller utfordringer du står ovenfor.

En regresjon kan per behandling ta fra 1,5 til 3 timer. I begynnelsen av den første behandlingen får du vite hva regresjonsterapi er og hvordan selve regresjonen vil foregå.

Deretter blir du oppfordret til å fortelle litt om hva du ønsker å finne ut i regresjonen, før du via en veiledet fantasireise eller andre verktøy som roer bevisstheten ned, ledes inn i en dyp avslappet tilstand. På denne måten blir du guidet videre, slik at portene til det underbevisste kan åpnes.

Vennligst ta kontakt hvis du er interessert i å vite mer 

Tlf: 41 00 38 54 

Med vennlig hilsen

Yuliya