Regresjonsterapi

Regresjonsterapi

Regresjonsterapi er et transformerende hjelpemiddel som kan løse opp hindringer og utfordringer i ditt nåværende liv. 

Regresjonsterapien tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i både underbevisstheten og kroppen. Opplevelsene kan stamme fra barndommen, fra fødselsprosessen, eller også fra tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som et tidligere liv. Disse minnene kan virke forstyrrende på vår mentale, følelsesmessige og psykiske velvære.

I en regresjon hjelper terapeuten klienten til å få tilgang til minner som ligger lagret i underbevisstheten. Terapeuten fører klienten inn en behagelig og avslappende tilstand, slik at man på denne måten kan arbeide med disse minnene.

Regresjon kan gi innsikt i tidligere liv og kan også hjelpe deg til å forstå sammenhengen mellom nåværende hendelser og gammel informasjon, som er lagret i det underbevisste.

For å få best mulig utbytte av regresjonsterapi, er det lurt å velge ett eller to temaer, som du vil jobbe med under terapien. Det kan være en side av deg selv som du velger å jobbe med, eller uløste konflikter eller utfordringer du står ovenfor.

En regresjon kan per behandling ta fra 1,5 til 3 timer. I begynnelsen av den første behandlingen får du vite hva regresjonsterapi er og hvordan selve regresjonen vil foregå.

Deretter blir du oppfordret til å fortelle litt om hva du ønsker å finne ut i regresjonen, før du via en veiledet fantasireise eller andre verktøy som roer bevisstheten ned, ledes inn i en dyp avslappet tilstand. På denne måten blir du guidet videre, slik at portene til det underbevisste kan åpnes.

 

Ta kontakt hvis du er interessert i å vite mer..