Lurer du på om det faktisk er mulig å finne sin egen skatt???

 Vi vet at regnbuen, på himmelen, ikke har noe bestemt plassering. Til og med to personer som står rett ved siden av hverandre vil se hver sin unike regnbue, siden regnbuen kontinuerlig oppstår i ulike vanndråper i synsfeltet vårt. På en måte kan man derfor si at man heller ikke kan komme fram til regnbuen på egenhånd. Man er avhengig av å ha en utenforstående observatør som har et overblikk over situasjonen,  som kan fortelle en selv at hvor og hvordan man beveger seg i selve regnbue feltet, og også fortelle seg hvilken vei man bør gå og hvilke oppgaver man må løse, for å finne skatten ved “regnbuens ende”.

I overført betydning kan vi overføre dette til begrepet regnbuecoaching, hvor coachen er den personen som via samarbeid med coacheen holder et overblikk over situasjonen og guider coacheen trygt gjennom regnbuens ulike fargefalsetter (evolusjonsstadier og utviklingprosesser), og hjelper på denne måten coacheen å nå sine mål.

Du er sannsynligvis enig i at det er ingen klar oppskrift på å leve, som passer for absolutt alle. Vi opplever alle sammen individuelle utfordringer og derfor har også hver enkelt av oss ulike behov for bistand. Med andre ord, man klarer ikke alltid å løfte seg selv opp helt alene, eller anerkjenne  NÅsituasjonen i livet sitt. Derfor kan det også ofte være vanskelig å bruke sitt eget potensiale på en optimal måte, eller synliggjøre de ønskene man har om å nå egne mål, samt benytte sine egne indre ressurser som jo alle har tilgjengelig og til disposisjon inne i seg selv.

 

Sammen kan vi via et godt samarbeid hjelpe hverandre til å oppnå gode resultater.