Regnbue-coaching

«Helheten er mer enn summen av dens deler» - Aristoteles-

Er du interessert i å vite mer om regnbue-coaching, og hvordan vi kan øke vår optimale livskvalitet og vitalitet med en helhetlig tilnærming? Eller hvordan du kan oppleve indre og ytre balanse og harmoni på alle livsarenaer?

 

En regnbue-coach kan raskt omstille seg til å bruke ulike coachingtyper og metoder, for best å gjennomføre et variert og målrettet arbeide med coacheen. Denne holistiske tilnærmingen kan være avgjørende for å utvikle klarere og mer spesifikke ferdigheter for akkurat deg.

 

 

En coach arbeider etter en grunnleggende ”samhandlingsmodell”, som bygger på fire elementer:

  • Klienten er en motivert og ressurssterk samarbeidspartner.
  • Coachingen angår hele klientens liv.
  • Klienten styrer samarbeidet.
  • Samarbeidet er kontraktfestet.

Hensikten med en regnbue-coaching er å hjelpe den som blir coachet (coacheen / klienten) å se på seg selv og sine omgivelser med mer bevisste øyne. En slik innsikt kan føre til at coacheeen kan foreta nødvendige justeringer for å nå sine mål, samt skape en mer harmonisk, strukturert og effektiv hverdag.

Gjennom en  coachingsamtale er min rolle, som coach,  å stille spørsmål og utvikle en trygg og støttende atmosfære, og et trygt læringsmiljø, som lettegjør coachingprosessen og coacheens arbeid mot konkrete mål og stadig forbedre egne prestasjoner.

Du har sannsynligvis allerede hørt om coaching. Regnbue-coaching er en prosess som kan medføre at coacheen må være klar til å endre sin tenkemåte og væremåte for å kunne realisere sine mål. Klienten vil også bli oppfordret og guidet til å sette et søkelys på  egne verdier og sin egen personlighet, for å kunne bedre sin egen håndtering av indre og ytre faktorer som påvirker ens eget liv. Dette kan være en tidkrevende, men særdeles viktig transformasjonsprosess, som det skal vises forståelse for og stilles realistiske forventninger til, i forhold til oppnådde resultater og anvendt behandlingstid.  

Noe av det viktigste i coaching er at coacheen utvikler mestringstro og tillit til at det oppnås resultater, ved hjelp av egne positive mestringsøvelser. Det legges vekt på at det er opp til coacheen selv å finne frem til sine løsninger, og utvikle seg til å bli selvgåendeog uavhengig.

Coaching er et avtalt samarbeid hvor en coach hjelper en coachee til å finne aktuelle løsninger på relevante problemstillinger basert på relasjonskompetanse og andre verktøy og metodikker.

Underveis brukes en ”vitalitetsverktøykasse” som har fokus på både følelser, tanker, atferd, og mening, og denne verktøykassen består av helt konkrete verktøy som emosjonell intelligens, mentalisering, selvledelse, aktiv lytting og å stille forløsende spørsmål.

I coaching prosessen skal vi (coach og coachee) tenke og reflektere så optimalt som mulig med en filosofisk tilnærming og bruk av positiv psykologi. Vi bruker kontinuerlig ulike læringsmetodikker for å komme videre i prosessen. Vi retolker NÅsituasjonen, formulerer mål, oppfordrer til handling, gir tilbakemelding og lærer hele tiden av prosessen for å oppnå resultater. 

 

Er du klar til å begynne din reise på Regnbuens Vei mot et nytt og fargerikt liv? 

Med vennlig hilsen

Yuliya